Total

Terms and Conditions

Uzavření kupní smlouvy

 1. Nabídka zboží v rámci e-shopu je pouze prezentací prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná poptávka kupujícího doručená prodávajícímu.
 2. Smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci poptávky z nabídky v e-shopu. Prodávající je zodpovědný za prodej a dodání zboží zákazníkovi.
 3. Před zasláním poptávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do poptávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do poptávky. Poptávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit poptávku“. Údaje uvedené v poptávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po přijetí poptávky od kupujícího bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Tímto potvrzením o přijetí poptávky se potvrzuje doručení návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací návrhu na uzavření smlouvy prodávajícím. Prodávající potvrdí akceptaci návrhu na uzavření smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.
 5. Kupní smlouva se řídí obchodními podmínkami prodávajícího.
 6. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit podle situace na trhu a v důsledku cenových vlivů. Cena zboží uvedená v poptávce je pouze doporučenou prodejní cenou. Finální cena je věcí dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

 1. Kupující realizací poptávky v rámci e-shopu uděluje prodávajícímu svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo v databázi zákazníků za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů, a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
 2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců, pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje prodávající na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstraní z databáze.
 4. Poptávky jsou počínaje jejich doručením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění ze strany prodávajícího. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající. Ten není oprávněn zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.
  Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2017.

 

автоматы игровые вулкан